Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Χρονική καθυστέρηση και ΥλοποίησηΣτην πέμπτη διάσταση δεν υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της σκέψης και του χρόνου που υλοποιείται. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σε όλες τις υψηλότερες διαστάσεις, επειδή ο γραμμικός χρόνος υπάρχει μόνο στα χαμηλότερα επίπεδα. Η πρόκληση παρουσιάζεται στην τρίτη διάσταση, γιατί εδώ δεν είμαστε ακόμα κύριοι των σκέψεων μας. Εάν ίσχυε η στιγμιαία υλοποίηση, μέσα σε λίγο χρόνο θα υλοποιούσαμε τους χειρότερους φόβους μας. Η χρονική καθυστέρηση των υλοποιήσεων είναι απαραίτητη για να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε αποτελεσματικά στην τρίτη διάσταση.  

Στην τρίτη διάσταση υπάρχει ένα διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου που μπαίνει σε κίνηση μια υλοποίηση και του χρόνου που πραγματοποιείται. Είναι σαν το Σύμπαν να μας ρώτα: «Είσαι σίγουρος;» 

Η συν-δημιουργία* ταξιδεύει μέσα σε αυτό το διάστημα χρονικής καθυστέρησης και παρουσιάζεται μόνο εάν είμαστε στην ίδια δόνηση που είχαμε όταν ξεκινήσαμε. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξαμε την δόνηση μας ή τη συν-δημιουργία μας σε αυτό το χρονικό διάστημα, η συν-δημιουργία ακυρώνεται και η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. 

Με άπλα λόγια, από την ώρα που θα εκτελέσουμε μια «ενεργειακή» εργασία, υπάρχει διάστημα χρόνου έως ότου υλοποιηθεί. Πολλές φορές οι εργασίες μας δεν υλοποιούνται ποτέ και αυτό συμβαίνει γιατί η πρόθεση μας μπορεί να άλλαξε σε αυτό το διάστημα ή η να άλλαξε η δόνηση μας. Για μια επιτυχημένη εργασία θα πρέπει από την στιγμή που θα εκτελεστεί να διατηρούμε ακριβώς την ίδια δόνηση και πρόθεση έως ότου υλοποιηθεί.

*Συν- δημιουργία: Είναι όταν ο άνθρωπος βάζει την πρόθεση για μια υλοποίηση και ζητά από το πνεύμα να την φέρει σε πέρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου