Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Τι είναι το NLP


Αν αναφερθούμε στο πώς λειτουργεί ένας προσωπικός υπολογιστής, μας διευκολύνει να παραλληλίσουμε και να περιγράψουμε τι είναι και πώς λειτουργεί το NLP. Οι περισσότεροι από μας χειριζόμαστε κάποιο PC. Πληκτρολογούμε κάποιες εντολές, ακολουθούμε κάποια βήματα και έχουμε πρόσβαση στο internet, σε αρχεία, σε software προγράμματα.

Έτσι συμβαίνει και με το NLP. Είναι ένα σύνολο τεχνικών και μια μεθοδολογία που μας βοηθάει να:
- να αποκτήσουμε πληρέστερη πρόσβαση στο μυαλό μας, να δούμε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα μας και ακόμη
- να εντοπίσουμε πώς σκέφτονται και λειτουργούν οι άλλοι.

Αναρωτιόμαστε πολλές φορές «πώς κάνει κάποιος αυτό που κάνει;»,  «πώς σκέφτεται;», «πώς επεξεργάζεται τις εμπειρίες του», «πώς επικοινωνεί;», «πώς αποφασίζει», «πώς φέρνει τα αποτελέσματα που θέλει».

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι και επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που θέλουν; Ποιο είναι το μυστικό τους; Και γιατί κάποιοι άλλοι, που νομίζουν ότι κάνουν τα ίδια πράγματα, δεν τα καταφέρνουν ή δεν είναι εξίσου αποτελεσματικοί;

Αυτή την ερώτηση έκαναν οι δημιουργοί του NLP, Dr. Richard Bandler – μαθηματικός και Dr. John Grinder – γλωσσολόγος, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Santa Cruz της California. Ήταν περίεργοι να δουν και να ψάξουν πως λειτουργεί το μυαλό ενός ανθρώπου όταν ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί.  

Το ζητούμενο ήταν να βρουν τη φόρμουλα ή τη διαδικασία που οδηγεί στη συγκεκριμένη συμπεριφορά και στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παρατήρησαν λοιπόν την εργασία και τα εκπληκτικά αποτελέσματα που είχαν “πετυχημένοι” θεραπευτές όπως οι Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls. Στη συνέχεια επέκτειναν τη μελέτη σε ανθρώπους από κλάδους όπως οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση, η νομική.
 
Κατέληξαν στη διατύπωση θεμελιωδών αρχών, μεθόδων και τεχνικών όπου αξιοποιούνται οι δυνατότητες και λειτουργίες του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου, συνδυάζοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους γύρω από την επικοινωνία, τα μαθηματικά και την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. To NLP αξιοποιεί και συνδυάζει βασικές θεωρίες και τεχνικές από επιστήμες όπως, την ψυχοκυβερνητική, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία και τη βιολογία.

 
Τί σημαίνει ο όρος NLP 

Ο όρος NLP προήλθε από τα τρία πλέον σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά:

Neuro (Νεύρο)  - αναφέρεται, γενικά, στο νευρικό σύστημα ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται μηνύματα και εμπειρίες από το εξωτερικό περιβάλλον δια μέσου των αισθήσεών μας.

Linguistic (Γλωσσικός) - αναφέρεται στη μεγάλη σημασία και τη χρησιμότητα της γλώσσας, με την ευρεία έννοιά της, ως εργαλείο έκφρασης των εμπειριών, δηλαδή πώς δίνουμε νόημα  στις εμπειρίες μας. Η “γλώσσα“ που χρησιμοποιούμε εδράζεται στις προσωπικές μας εμπειρίες και καλύπτει τόσο την “ψηφιακή”, δηλαδή προφορική γλώσσα (λέξεις), όσο και την “αναλογική” γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα των κινήσεων και εκφράσεων, αυτό που ονομάζουμε στο NLP “φυσιολογία”.  

Programming (Προγραμματισμός) - αναφέρεται στα προγράμματα του νου, με τον τρόπο που αυτά δημιουργούνται και προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δύο προηγουμένων στοιχείων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των λειτουργικών αυτών προγραμμάτων που- κυρίως ασυνείδητα πλέον- επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Ολοι πάμε στο σπίτι μας με “κλειστά μάτια”.  Το έχετε σκεφτεί;  Υπάρχουν  άνθρωποι που οδηγούν σχεδόν κοιμισμένοι και πάνε στο σπίτι, στη δουλειά.  Ας θυμηθούμε την πρώτη φορά που βρεθήκαμε στο τιμόνι πώς παρατηρούσαμε και  προσέχαμε και βάζαμε σημάδια;  Και τώρα πια, όλα γίνονται αυτόματα και μηχανικά σαν ένα πρόγραμμα στο μυαλό μας που λειτουργεί και κατευθύνει το αυτοκίνητο.
Φανταστείτε τι άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να πραγματοποιούμε τις επιθυμίες μας!
 
Πώς λειτουργεί; O κάθε άνθρωπος βιώνει, αντιλαμβάνεται, και δίνει νόημα στις εμπειρίες του με τρόπο μοναδικό.

Τα εξωτερικά ερεθίσματα που συλλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων, φιλτράρονται προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλοιώνοντας στοιχεία με βάση τις αξίες μας, τα πιστεύω μας, τις μνήμες, προηγούμενες αποφάσεις μας και τα μετα - προγράμματα μας. Ετσι ο καθένας από μας διαμορφώνει το δικό του μοντέλο του κόσμου, το οποίο και εκφράζει με τον τρόπο που επικοινωνεί και ενεργεί (συμπεριφορά) στο περιβάλλον του.

Αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η συμπεριφορά κάποιου, δηλαδή πώς σκέφτεται όταν ενεργεί και γιατί λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, μπορούμε να συντονιστούμε μαζί του και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μας μαζί του.

Αναγνωρίζοντας, επίσης, τη δική μας φόρμουλα που παράγει τη δική μας συμπεριφορά, μπορούμε να επέμβουμε αν χρειάζεται για να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε κάποια πράγματα με σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος δυναμικού μας.

Για επαγγελματική υπεροχή
• Να διευρύνουμε το πλαίσιο των επιλογών μας και να δημιουργούμε προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό θεμάτων.
• Να αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση και να ξεπερνούμε καταστάσεις που μας δημιουργούν αμηχανία.
• Να θέτουμε και να προγραμματίζουμε τους στόχους με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουμε την επίτευξή τους.
• Να δημιουργούμε γρήγορα θετικό κλίμα αποδοχής με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή.
• Να εντοπίζουμε τις αξίες, τους περιορισμούς, τα κριτήρια επιλογών και αποφάσεων, καθώς και τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί, προκειμένου:
   - Να κατανοούμε το πώς ενεργούν.
   - Να προβλέπουμε τη συμπεριφορά τους.
   - Να τους παρακινούμε και να τους υποκινούμε.
   - Να ενισχύουμε τις τεχνικές επιρροής μας.
   - Να φθάνουμε σε συμφωνία.
   - Να διευθετούμε διαστάσεις απόψεων.
   - Να αναπτύσσουμε μεθόδους για τον αποτελεσματικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων.

 
Για προσωπική ανάπτυξη

• Να εντοπίζουμε τα σημεία που διαμορφώνουν τη δική μας συμπεριφορά, τα σημεία που μας υποκινούν και μας δραστηριοποιούν.
• Να εντοπίζουμε και να επεμβαίνουμε σε “πιστεύω” μας, σε συνήθειες που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και μας περιορίζουν στη λήψη των σωστών αποφάσεων και την επίτευξη των στόχων μας.
• Να διαμορφώνουμε τις αξίες και τα «πιστεύω» μας έτσι ώστε να είναι συμβατά, να στηρίζουν και να δίνουν ώθηση στις επιδιώξεις και τις προσδοκίες μας.
• Να εξαλείφουμε αρνητικά συναισθήματα.
• Να αναπτύσσουμε και να αξιοποιούμε το δυναμικό μας με τρόπο που να ενισχύει την ενεργητικότητά μας και να δημιουργεί προϋποθέσεις για προσωπική και επαγγελματική πρόοδο.
• Να αναπτύσσουμε δεξιότητες για την ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
• Να ξεκαθαρίζουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και να διατυπώνουμε τους στόχους μας έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την επίτευξή τους.• Να δημιουργούμε καταστάσεις ψυχικής ανάτασης και να υποστηρίζουμε τη σωματική υγεία τόσο για τον εαυτό μας όσο και το περιβάλλον μας.

 

Τομείς Εφαρμογής

Ο καθένας που έρχεται σε επαφή με ανθρώπους ή επιθυμεί την προσωπική βελτίωση μπορεί να ωφεληθεί από τις τεχνικές του NLP.
 
Business Protocol

Το NLP διαθέτει τις τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους σε τμήματα Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, σε εταιρείες Διαφήμισης, Επικοινωνίας, να αντλήσουν και να συγκεντρώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να ικανοποιήσουν τα κριτήρια επιλογών των πελατών τους και των συνεργατών τους, να διαπραγματεύονται με άνεση, να χειρίζονται ευέλικτα και αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις.

Το NLP μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Μάνατζμεντ καθώς και στελεχών που ασχολούνται με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για να αξιολογήσουν, να προσλάβουν και να υποκινήσουν δημιουργικά τους ανθρώπους μιας επιχείρησης και να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους.

Το NLP μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που ασχολούνται σε διάφορους και διαφορετικούς τομείς όπως δικηγόροι, δημοσιογράφοι, και γενικά όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες ευελιξίας και πειθούς και με κομψότητα και δημιουργικότητα να προκαλούν και να επηρεάζουν καταστάσεις. 

Counseling / Therapeutic Protocol
Στον συμβουλευτικό και ιατρικό κλάδο προσφέρει τεχνικές άντλησης πληροφοριών από τους ασθενείς με τρόπο που να διευκολύνει την προσέγγισή τους και την αποδοχή και αποτελεσματική ανταπόκριση σε μορφές θεραπείας.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους και γενικότερα σε ειδικότητες ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς επίσης σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την εικόνα τους, την επικοινωνία, την πειθώ και την αποτελεσματικότητα με τους πελάτες τους.
 
Personal Success

Το NLP μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων εκείνων των ανθρώπων που επιθυμούν να ανακαλύψουν τρόπους για

• Να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και καλλιέργεια των σχέσεων και στη συναναστροφή τους με τους άλλους.
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους.
• Να καταφέρνουν αυτό που θέλουν σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.
• Να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν το πεδίο των επιλογών τους (Μερικές φορές οι άνθρωποι είναι σίγουροι για, και κάνουν πράγματα τα οποία δεν τους ωφελούν).
• Να προκαλέσουν τις αλλαγές που χρειάζονται στη ζωή τους. 
 
Education Protocol
Το NLP μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά που θέλουν να επενδύσουν και να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους για την εκπλήρωση των μελλοντικών τους σχεδίων και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.  

Για τους ανθρώπους της εκπαίδευσης το NLP προσφέρει εργαλεία προκειμένου να δημιουργούν στους μαθητές θετική στάση και διάθεση για τη διαδικασία και τη διεργασία της εκμάθησης.
Tι είναι Time Line Biomechanics (Χρονογραμμή)

• Πόσες φορές κάνουμε σχέδια για τη ζωή μας;
• Αναρωτηθήκατε πόσο πολύ πετύχατε τα σχέδιά σας ή πόσο κοντά είστε στα σχέδια σας, ή πόσο πολύ προσπαθείτε αλλά....;
• Ξέρετε τι μπορείτε να πετύχετε ακόμα περισσότερο, με πιο αποτελεσματικό τρόπο;
• Έχετε ποτέ αισθανθεί παγιδευμένοι από περιορισμούς, φοβίες και ανασφάλειες - "Δεν είμαι τόσο καλός", "Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω", "Φοβάμαι πως δεν...", "Προσπαθώ αλλά...", "Τι έχω κάνει που να αξίζω κάτι τέτοιο;", "Δεν μπορώ" - που δε σας αφήνουν να κάνετε αυτό που θα θέλατε να ζήσετε; 
• Έχετε νοιώσει απογοητευμένοι με την επαγγελματική σας εξέλιξη;
 
Ο όρος Time Line (χρονογραμμή) δεν είναι νέος. Πρώτος ο Αριστοτέλης μίλησε για τη «ροή του χρόνου». Στο NLP, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και εκφράζει το πώς κωδικοποιούνται στο νου μας οι μνήμες και οι εμπειρίες μας.
 
Το Time Line (χρονογραμμή) είναι σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο της διαμόρφωσης της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και μας βοηθά επίσης στην κατανόησή της. Οι μνήμες, οι αποφάσεις, οι εμπειρίες του ατόμου συγκεντρώνονται, οργανώνονται και αποθηκεύονται ενόσω μεγαλώνουμε και διαμορφώνουν / κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί, λειτουργεί, αποφασίζει, σχετίζεται και συντονίζεται με το περιβάλλον του συνειδητά ή ασυνείδητα. Σημειωτέον δε ότι με την πάροδο του χρόνου ενισχύεται η επιρροή τους στην συμπεριφορά του ατόμου.
 
Οι Dr. Tad James & Wyatt Woodsmall δημιούργησαν τη μέθοδο Time Line Therapy™ (Time Line Therapy and the Basis of Personality). Πρόκειται για είναι ένα σύνολο τεχνικών που βοηθάει να ορίζουμε και να ελέγχουμε καλύτερα τους στόχους και τις επιδιώξεις στη ζωή μας. Με τη μέθοδο TLT™ δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση και να επέμβουμε σε μνήμες και εμπειρίες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου, προκειμένου να τον διευκολύνουμε να ξεκαθαρίσει και να ανακατατάξει σημεία τα οποία δημιουργούν εμπόδια στις επιδιώξεις του και να δημιουργήσει καταστάσεις που θα τον βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους του και να επηρεάσει δημιουργικά και θετικά το μέλλον του.
 
Τι είναι λοιπόν αυτό που θέλετε να πετύχετε ή να αλλάξετε; Πώς θα άλλαζε η ζωή σας και τι θα σήμαινε αυτό για σας, αν μαθαίνατε:
 
• Πώς να επαναπροσδιορίσετε τα όνειρά σας και τις επιδιώξεις σας. 
• Πώς να απαλλαγείτε από αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις καθώς επίσης και από «πιστεύω» και συνήθειες που περιορίζουν το αποτέλεσμα των ενεργειών σας των προσπαθειών σας.
• Πώς να παίρνετε αποφάσεις συμβατές με τις επιδιώξεις και προσδοκίες σας.
• Πώς να επανακτήσετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.
• Πώς να δημιουργείτε καταστάσεις ψυχικής ανάτασης.
• Πώς να θέτετε και να ορίζετε τους στόχους σας ώστε να επιτευχθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου